Ochrana osobných údajov
Prehlásenie o ochrane osobných údajov v elektronickom obchode (e-shope) www.bartalmix.sk

Plne rešpektujeme súkromie našich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky, je nutné získať niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom.

Prevádzkovateľ internetového obchodu firma  AGREF spol. s r.o., Štúrova č.5, 94501 Komárno, týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými vyplnením objednávky a registráciou pri vytváraní zákazníckeho konta, nakladá v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Z vyššie uvedeného zákona plynie aj povinnosť neposkytovať osobné údaje tretím stranám.

Výnimkou je poskytnutie nevyhnutných osobných údajov externým dopravcom, pri výbere dopravy formou doručenia prepravnou službou, za účelom doručenia objednaného tovaru.

Za nevyhnutné osobné údaje sa za účelom tohto prehlásenia považujú: Meno a priezvisko zákazníka, adresa na ktorú má byť tovar dodaný a telefónne číslo zákazníka.

Podľa § 17 odseku 1 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu firma AGREF spol. s r.o., Štúrova č.5, 94501 Komárno súčasne zaväzuje , že po splnení objednávky neodkladne vymaže jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

 

 

V Komárne dňa :1.5.2014

 

Ing. Koloman Olegra

konateľ

AGREF spol. s r.o.

OGJmMmY2M